Парис Дурсгалт газрын зураг


Парисын зүг чиг заагч газрын зураг. Бүх газрын зургийг Парисын Дурсгалт (Triumphal нуман хаалга, Үндэсний Ассамблей, Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque nationale de France - давхарт 1, Bibliothèque nationale de France Richelieu-Louvois ...)


Зураг Парис - Дурсгалт