Парисын Нисэх онгоцны газрын зураг


Парисын нисэх онгоцны газрын зураг. Бүх газрын зургийг Парисын Нисэх онгоцны буудал (Beauvais нисэх онгоцны буудал, CDG нисэх онгоцны буудал, Charles de Gaulle нисэх онгоцны буудал, Orly нисэх онгоцны буудал, Roissy нисэх онгоцны буудал ...)


Зураг Парис - Нисэх онгоцны буудал