CDG нисэх онгоцны буудлын терминал 2А газрын зураг
Зураг CDG нисэх онгоцны буудлын терминал 2А