CDG нисэх онгоцны буудлын терминал 2В газрын зураг
Зураг CDG нисэх онгоцны буудлын терминал 2В