CDG нисэх онгоцны буудлын терминал 2Д газрын зураг
Зураг CDG нисэх онгоцны буудлын терминал 2Д