CDG нисэх онгоцны буудлын терминал 2F газрын зураг
Зураг CDG нисэх онгоцны буудлын терминал 2F