CDG нисэх онгоцны буудлын терминал 2G газрын зураг
Зураг CDG нисэх онгоцны буудлын терминал 2G