Их сургуулийн Парис 7-р зураг
Зураг их Сургуулийн Парис 7-р