Парис Танхим - цэнгэлдэх хүрээлэн газрын зураг


Парисын шоу өрөө, цэнгэлдэх газрын зураг. Бүх газрын зургийг Парисын Танхим - цэнгэлдэх хүрээлэн (Bataclan, Bercy Arena, Казино de Paris, Arlette Gruss Цирк, Cirque с'Hiver ...)


Зураг Парис - Танхим - цэнгэлдэх хүрээлэн