Fernand-Widal эмнэлгийн газрын зураг
Зураг Fernand-Widal эмнэлэг