Парисын бохир усны шугам зураг
Зураг Парисын бохир усны шугам